KONTAKTO
Energjia e Ripërtërishme

ËSHTË KOHA QË TË RIMENDOJMË PËR MËNYRËN E NGROHJES

Të gjithë ne jemi të interesuar, që faturat tona të energjisë elektrike të jenë sa më të vogla dhe sa më pak ta ndotin ambientin.

Këto sisteme të ngrohjes dhe ftohjes, shfrytëzojnë në mënyrë maksimale energjitë e rinovueshme, duke filluar nga energjia solare, energjia nga ajri edhe nëse temperatura e ambientit të jashtëm është nën zero.