KONTAKTO
VRV Sistemet

POMPA NGROHËSE VRV DHE RIKUPERIMI I NXEHTËSISË

Me teknologjinë inverter në pronësi të Daikin dhe me teknologjinë më të fundit të kontrollit për gazin ftohës, sistemi VRV për kondicionimin e ajrit funksionon me një efikasitet të shkëlqyer. Kjo kontribon në kursimin të madh të energjisë, gjë e cila redukon ndjeshëm kostot e aktivitetit të përditshëm dhe e bënë më të lehtë menaxhimin më të mirë të ndërtesës.

Sistemet VRV të Daikin kanë njësi të brendshme dhe të jashtme që disponohen në një gamë të gjerë modelesh për madhësi të ndryshme ndërtesash dhe për kushte të ndryshme instalimi. Gjatësitë e mëdha të tubacioneve të gazit ftohës dhe veçoritë e tjera vendosin pak kufizime në projekt, për një fleksibilitet të madh në plotësimin e nevojave të ndërtesës.