KONTAKTO
Referencat
Benetton
Classic Hotel
Ferizaj Village
ALBA QERAMIKA
Dardania Palace
HIB Administrata
HIB Petrol – Ferizaj
Kristal Palace
KAG Oil
Semitronix Hotel
LC Waikiki – Ferizaj
Oferta De Luxe
Gatsby
Shtëpi në Ferizaj