KONTAKTO
Rreth nesh

KUSH JEMI NE?

Për klimë perfekte, ClimaSan ofron zgjidhjen perfekte!

ClimaSan është kompani me traditë dhe profesionalizëm, e cila kryen këto shërbime si: Ngrohje-Ftohje-Klimatizim-Ventilim.

Përvoja e punës që nga viti 2000, solli produktet me cilësi të lartë, dhe formoi një klientel lojale, për t'u identifikuar për punën e suksesshme që ofroi gjatë gjithë këtyre viteve.

Kush është DAIKIN?

Gjigandi botëror, ekspert në treg për produket më të mira për kondicionimin e ajrit.

Daikin është kompani lider në prodhimin e suksesshëm të pajisjeve të cilësisë së lartë për kondicionimin e ajrit, të cilat përdoren në ambiente banimi, industriale dhe tregtare.
Me një përvojë pothuajse 90 vjeçare, e bën Daikin që për rreth 55 vite të njihet si lider në teknologjinë e pompës ngrohëse, dhe me produktet e tij të jetë i njohur në të gjithë botën.

Cilësia e Daikin e ka burimin tek vëmendja e madhe që i kushtohet dizajnit, prodhimit dhe testimit, si dhe mbështetja pas shitjeve. Për këtë qëllim, çdo komponent përzgjidhet me kujdes dhe testohet me rigorozitet për të kontrolluar ndikimin e tij, në cilësinë dhe besueshmërinë e produktit.
Sigurimi i një mjedisi optimal jetese gjatë gjithë vitit, bën Daikin të jetë ekspertë në treg për përshtatjen e zgjidhjeve, për të arritur këtë. Pavarësisht nëse bëhet fjalë për një dhomë të vetme apo për një shtëpi të tërë, sistemi ynë i shumëfishtë, me teknologjitë e tij lider në treg të inverterit dhe pompës ngrohëse, mund të përshtatet për të prodhuar rezultatin e duhur.

Njësitë e brendshme janë projektuar për instalim të lehtë dhe përdorim minimal të hapësirës dhe ato mund t'i përshtaten çdo dekori. Po ashtu ofrohet edhe një zgjidhje që kombinon ajrin e kondicionuar me ventilimin dhe lagështin për të krijuar një komoditet të përkryer.

PARTNERËT

Me anë të bashkëpunimit me më të mirët, sjellim produktet më të mira në treg!

Daikin
Emmeti
FIV